Få skillnader mellan Sverige och Holland kostnadsmässigt

  • av
Holland

Skillnaden mellan Holland och Sverige är inte allt för stor när det kommer till levnadskostnaderna. Båda länderna har i dagsläget likadana ekonomier och levnadskostnaderna skiljer sig inte allt för mycket. Att flytta till Holland och studera i Nederländerna är därför ingen dyr historia och de finansiella stöd som finns att hjälpa en med flytten är också många.

I detta inlägg följer en guide på omställningarna man behöver göra—och dessa är väldigt få—när man väljer att bege sig ned till Holland och bosätta sig i landet i några månaders tid.

Nästan ingen skillnad på kostnaderna, och det här är varför

Det finns få skillnader med att bo i Holland och att bo i Sverige. Båda länderna är med i den Europeiska Unionen och båda ländernas ekonomier är beroende av varandra. Om ena landets ekonomi undergår finansiell kris så är sannolikheten väldigt stor att det andra landets ekonomi genomgår en likadan kris.

Faktum att ingen utav länderna, och Europa i helhet, genomgår en kris innebär alltså att ekonomierna är relativt lika och kostnaderna för en viss produkt i ett land är med all sannolikheten lika prisvärd i det andra landet.

Parallellen är dock inte 1:1 utan sanningen är att vissa saker, så som en kaffekopp i ett café eller dylikt faktiskt är lite dyrare i Sverige än det är i Holland—dock är skillnaderna så pass små att man knappt märker av dem i helhet. Till exempel så kan en latte i ett café i Sverige kosta mellan 30-40 kronor. I Holland kanske samma dryck kostar 25-30 kronor. Skillnaden är alltså inte allt för stor—dock så är den där.

Finansiell hjälpreda för den som behöver det

Även den finansiella hjälp som finns tillgänglig i Sverige är i princip fullt tillgänglig i Holland också. Detta gäller för allt ifrån lån och blancolån till bolån och billån. Den som har ont om pengar har alltså möjlighet att väldigt enkelt—på samma sätt som detta är möjligt i Sverige—att helt enkelt ansöka om ett blancolån väldigt snabbt och enkelt via mobilen och därefter erhålla lånet direkt till bankkontot på bara några minuters tid.

Dessa låneformer är minst lika tillgängliga i Holland som de är i Sverige.

Utöver dessa så är även studielån och studiemedel tillgängliga i Holland för de som önskar finansiera studierna med studielån.

Har man råkat ut för en finansiell kris och kanske, väldigt dumt, lånat för mycket så är det även möjligt att samla alla krediter som man samlat på sig till ett nytt lån och, på samma sätt som möjligheten finns i Sverige, helt enkelt amortera av ett nytt samlingslån istället för att försätta sig i en situation där en faktura efter den andra kommer in på posten och man inte hänger med betalningarna.

Låneformerna som finns i Sverige och de finansiella medel som finns tillgängligt i Sverige är alltså fullt tillgängligt i Holland också, och för den som kan komma att känna sig nervös rent finansiellt så bör man vara medveten om att de möjligheter som finns i Sverige är fullt tillgängliga i Holland också och riskerna för att hamna i en situation som man inte kan hamna i Sverige är i princip en oro man inte behöver ha.